Boligsalgsrapport

PEkonsult.no

Boligsalgsrapport

Vi utfører oppdraget til  avtalt pris og tid.


Ring: 908 29 290

Boligsalgsrapport: Selge din bolig - Oslo og Akershus

Boligsalgsrapporten er det nye verktøyet for trygge boligsalg. !

HVA ER EN BOLIGSALGSRAPPORT

 •     En teknisk tilstandsanalyse av en bolig
 •     Mer grundig vurdering av boligen enn en verdivurdering
 •     Kun DNV-sertifiserte takstmenn kan utarbeide en Boligsalgsrapport


Enkel og oversiktlig grafisk fremstilling av taksering med boligsalgsrapport

Boligsalgsraport gis en lett forståelig grafisk fremstilling som forteller tilstanden til viktige deler av boligen. TG0 = ingen avvik, TG3 alvorlige avvik.

GRAFISK PRESENTASJON

 • Boligsalgsrapporten presenteres grafisk hvor man kan trykke på enkelt deler av boligen og få en oversikt på denne del.
 • Hver rapport har en QR som sikrer gyldighet og sporbarhet
 • En webapp viser den grafiske fremstillingen av boligen.

HVA SJEKKES

 •     Boligens bygningsdeler beskrives og gis tilstandsvurdering
 •     Arealmåling
 •     Fuktmåling på utsatte steder
 •     Enkel vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold
 •     Kontroll av godkjente byggetegninger, dokumentasjon av arbeider som er utført på boligen, samt egenerklæringsskjema og sjekkliste for eier.
 •     Bygningsdeler gis en Tilstandsgrad (TG) basert på tilstanden til denne delen. TG gis fra TG0 til TG3 hvor TG3 er "stort eller alvorlig avvik"


Tilstandsgrader fra TG0, ingen avvik, til TG3, alvorlige avvik.

HVORFOR VELGE EN BOLIGSALGSRAPPORT?

 •     Minimerer risiko for konflikt ved boligsalg ved at alle forhold ved boligen legges frem
 •     Kjennskap til feil og mangler har vist seg å ha liten eller ingen påvirkning ved boligkjøp

Bestillingsskjema BSR

 
 
 
 
 
 
 
 

Priser BSR


LEILIGHETER


-  70m2           

etter avtale.

- 150m2       

etter avtale.

- 220m2     

etter avtale.

Over 220m2

etter avtale.REKKEHUS  /   ENEBOLIG  /

TOMANNSBOLIG

 - 100m2       

kr. 12.750,-

- 150m2     

kr. 14.375,

- 200m2

kr. 16.800,-

- 300m2

kr. 19.600,-

Over 300m2

Etter avtale

Hva sier våre kunder

Jeg benyttet PE Konsult til verdi og lånetakst på min enebolig på Oppsal. De utførte arbeidet nøyaktig og til avtalt pris.


#Anette Ellingsen, Oslo

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus