Dansk boligadvokat rystet over Norge

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Mener måten bolighandel foregår i Norge på oppfordrer til konflikt

2017, Apri   \\ BoligKJØP   \\ BoligJUS


Leder Jan Schøtt-Petersen i Danske Boligadvokater, mener den norske ordningen for bolighandel gir dårlig forbrukerbeskyttelse

Eierskifteforsikringen i Norge er ikke en reell  eierskifteforsikring. Det er en falsk varebetegnelse. Det er en selgeransvarforsikring sier Schøtt-Petersen.


Det avgjørende i Norge for om forsikringsselskapet må betale erstatning, er om boligselger er ansvarlig. Mens i Danmark er det avgjørende om boligen har en feil eller mangel, sier Schøtt-Petersen.

I Danmark er det også forbudt at eiendomsmegleren engasjerer takstmannen som lager tilstandsrapporten når en bolig skal selges. I Norge er dette vanlig kutyme.   

Forbrukerrådet mener boligkjøperen er den store taperen med den gjeldende ordningen for bolighandel og ønsker å få etablert en eierskifteforsikringsordning, som ligner den danske.

Dette ønsker Forbrukerrådet:     

  • En felles forsikringsordning for kjøper og selger. Der boligkjøper har rett til å velge et forsikringsselskap man har tillit til.


  • At boligkjøper får en god teknisk tilstandsrapport, som går mye lenger enn dagens rapporter og gir godt sammenligningsgrunnlag, og at boligkjøperen får angrerett om ikke selger legger frem en slik rapport.


  • Mer tid mellom visningen og avslutningen av budrunden.


  • Takstmannens troverdighet må sikres gjennom uavhengighet fra megler og tydeligere krav til kompetanse og ansvar ved en autorisasjonsordning.


  • At det skal bli enklere å vinne frem med en klage, ved at terskel for erstatning for skjulte feil og mangler, beregnes på grunnlag av prisen på reparasjonen, og ikke tomteverdi og boligpris som i dag.
Kilde: Artikkelen er utdrag FRA E24, 25 mars 2017.


PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus