Priser

PEkonsult.no

Byggesøknad

Priser


Ved til/på- bygging, utskillling av tomt eller ved bruksendring kreves det en byggsøknad til kommunen. Vi kan hjelpe deg med utformingen av denne.

 

Priser for byggesøknad

Vi har spesialisert oss på privat eiendom og utfører proffesjonelle tjenester til til riktig pris. 

FASTPRIS.

Normalt gis det tilbud med fastpris på byggesøknad.

Trykk på bildet, "Eksempel tilbud byggesøknad" for en forstørret utgave

TIMEBETALING.

Timepris:  kr. 940,-/time.

KJØRING.

Adm. gebyr for bil kr. 150,-. Minstepris for fremmøte kr. 750,- (hvis oppdragsgiver ikke dukker opp). For kjøring til andre kommuner beregnes det kjøretillegg iht. statens satser.

INNHENTING DOKUMENTASJON.

Kostnader for innhenting av situasjons-kart, nabolister, meglerpakker, grunnboksutskrifter eller lignende tilleggsfaktureres iht. konstnader knyttet til innhenting.

Pristilbud på byggesøknad enebolig i oslo
 
 
 
 
 
 

KUNNSKAPSARKIV

I vårt byggesaksarkiv finner du forklaring på sentrale punkter knyttet til en byggesøknad. Hvilke lover gjelder, når må man/må man ikke søke osv. Ta gjerne kontakt på telefon eller vår facebook side pekonsult.no hvis du ikke finner svaret her

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus