VerdiogLånetakst

PEkonsult.no

Verdi og Lånetakst

Vi utfører oppdraget til avtalt til avtalt pris og tid. Prøv oss !

...en teknisk gjennomgang med verdi på din bolig

Skal du overføre/dele verdier, refinansiere, har skattesprørsmål, omsette eiendom.

Ta kontakt med oss for Verdi og Lånetakst!

Bestill  Verdi og  Lånetakst av PEkonsult.no. Vi utfører oppdraget raskt til  avtalt pris  og tid.

En V&L-Takst kan ikke sammenlignes med en Tilstandsrapport som gir gir detaljert kunskap om den bygningstekniske siden av en eiendom, tilstandsgrader og estimert levetid på spesifiserte bygningsdeler. 

Hovedkriterier for vurdering av en eiendommens verdi er beliggenhet, planløsning, størrelse, beskaffenhet og eventuelle tinglyste servitutter. Videre kan reguleringsbestemmelser ha betydning for eiendommens utviklingspotensial.

Festekontrakter (eventuelle) vedlegges taksten og vurderes.

For borettsleiligheter vil regnskap gjennomgås og vurderes

KJØPE

BOLIG

VÅRE PRISER

PEkonsult.no utfører Verdi og  Lånetakst


Takst er også hensiktsmessig, og i mange tilfeller nødvendig å innhente, enten du skal refinansiere boliglånet, få justert din ligningsverdi, oppnå bedre lånebetingelser eller andre lignende situasjoner hvor dagens verdi på boligen spiller en rolle.

PEkonsult.no har den nødvendige kompetansen til å utføre taksering av fast eiendom, herunder eneboliger, flermannsboliger, rekkehus, fritidsboliger, tomter, samt mindre næringseiendommer.

Hva sier våre kunder

Jeg benyttet PE Konsult AS til verdi og lånetakst på min enebolig på Oppsal. De utførte arbeidet nøyaktig og til avtalt pris.


#Anette Ellingsen, Oslo

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus