Bestill_Priser_BSR

PEkonsult.no

Boligsalgsrapport (BSR) - Bestill / Få tilbud

M: 908 29 290

 
 
 
 
 
 
 
 

Boligsalgsrapport (BSR - NS3600)


LEILIGHETER


-  70m2           

etter avtale.

- 150m2       

etter avtale.

- 220m2     

etter avtale.

Over 220m2

etter avtale.REKKEHUS  /   ENEBOLIG  /

TOMANNSBOLIG

 - 100m2       

kr. 12.750,-

- 150m2     

kr. 14.375,

- 200m2

kr. 16.800,-

- 300m2

kr. 19.600,-

Over 300m2

Etter avtale

PEkonsult - Forbrukerrådet - tilstandsrapport billigste forsikring mot dyre overraskelser

" Boligsalgsrapport, billigste forsikring mot dyre overaskelser"

Forbrukerrådet v/dir Randi Flesland, TV2, 2016.

Hvilken rapport skal man velge ved  salg av bolig Oslo Akerhus


Takst er også hensiktsmessig, og i mange tilfeller nødvendig å innhente. enten du skal refinansiere boliglånet, få justert din ligningsverdi, oppnå bedre lånebetingelser eller andre lignende situasjoner hvor dagens verdi på boligen spiller en rolle.

ç har den nødvendige kompetansen til å utføre taksering av fast eiendom, herunder eneboliger, flermannsboliger, rekkehus, fritidsboliger, tomter, samt mindre næringseiendommer.

Hva sier våre kunder

Jeg benyttet PEkonsult.no til verdi og lånetakst på min enebolig på Oppsal. De utførte arbeidet nøyaktig og til avtalt pris.

#Anette Ellingsen, Oslo

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus