BoligSALG

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligOKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

DNB Eiendom/Megler får knusende kritikk av Finanstilsynet

2018, sep 26   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Finanstilsynet retter knusende kritikk mot DNB Eiendom og konkluderer med at megler har brutt opplysningsplikten i eiendomsmeglingsloven etter salg av enebolig i Trondheim.

Les mer.....


Skjeggkre - Bør vi bry oss ?

2018, juni 12   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Vi har fått ett nytt husdyr, Skjeggkre. Tilstedeværelse av Skjeggkre i huset kan betyr prisavslag på 5-10% + sanering ved salg av bolig! Til tross for dette, bør vi bry oss ?

Les mer.....


Kjøp av ny/brukt bolig, reklamasjon, hvordan går man frem ?

2018, mai 03   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Veldig mange får seg en overraskelse når de skal ta i bruk sin nye bolig enten den er brukt eller helt ny. Hvordan går man frem hvis man finner ting man ønsker å klage på ?

Les mer.....

Gjensidige starter opp med boligforsikring og eiendomsmegling

2018, feb 28   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Artikkelen i DN: , "Langvarige konflikter hvor et kobbel av advokater i Help og Protector krangler om vesentlighetskrav",  "Dagens takster er bare en kattevask...."

Les mer.....

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus