Byggekostnader nytt hus

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Hva koster det å bygge nytt hus

2019, des 02   \\ BoligKJØP


Det finnes ikke bare ett svar på dette spørsmål. Byggekostnader avhenger f.eks. av hvor man bygger, hva man bygger , hvordan man bygger osv.


Oversikt over hva det koster å bygge et nytt hus samt noen svar på dine spørsmål:

Trykk på bildet for stor utgave av bildet!

Hva inngår i kostnaden med å bygge et nytt hus?

Hvordan påvirker de valg man gjør sluttprisen på et nytt hus ?

De valg og løsninger som du tar kan fordyre eller gjøre ditt hus rimeligere. Dette kan være valg rundt:

  • Kjøkken
  • Bad
  • Materialvalg
  • Teknisk løsninger
  • Vanskelige tomteforhold
  • Spesiell design
  • Uteområder 

PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus