Boligkjøp - Skjeggkre - Bør vi bry oss

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Skjeggkre - Bør vi bry oss ?

2018, juni 12   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Vi har fått ett nytt husdyr, Skjeggkre. Tilstedeværelse av Skjeggkre i huset kan betyr prisavslag på 5-10% + sanering ved salg av bolig! Til tross for dette, bør vi bry oss ?

Les mer i artikkelen under.


Skjeggkre har nå begynt å bli mere vanlig i våre hus. Skjeggkre gjør ingen skade i huset men betraktes mer som et psykologisk problem. Noen mener at om 10 år vil vi ikke bry oss lenger!


Hvordan kommer de inn i huset

Det antas at voksne individer spres til nye hus ved at de følger med i f.eks. embalasje knyttet til byggevarer, kjøkken mm. De fleste "angrep" starter derfor med noen få individer.

Tre år etter at de første individer er kommet i hus vil skjeggkre fra de første eggene som ble lagt være kjønsmodne. Deretter øker bestanden eksponensielt.

Skjeggkre i nybygg blir gjerne registrert når bygget er fra 3-5 år gammelt.


Hvordan blir jeg kvitt dem ?

Det er svært vanskelig å bli helt kvitt Skjeggkre. Det er gjort forsøk med nedfrysning og oppheting av boliger, men de vil som oftest kunne overleve inne i konstruksjonen. Se faktabokser under. Målet vil ofte være å begrense bestanden slik at man kan leve med dem.


Skadedyrsanering - hva gjør jeg, hva koster det ?

Forsikringsbransjen operer gjerne med 5-10% prisavslag, pluss saneringskostnader,  i hus hvor det er observert Skjeggkre.

Sanering igangsettes gjerne med limfeller for å identifisere hvor forekomster er og hvor etablert bestanden er. Deretter kan man benytte limfeller, åte, insektsgift mm.

Sanering kan koste fra kr. 30.000,- (liten leilighet) opp til over kr. 100.000, (enebolig).


Hvor finner jeg dem i huset ?

Voksne individer vil finnes i hele huset når bestanden er etablert. Nymfer (unge individer, 3-9mm lang) trives best i fuktige miljøer, våtrom ol.


PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

FAKTA - Skjeggkre


 • Vingeløst innsekt.
 • Voksne individer 10-18mm
 • Vegetablisk / Animalsk føde.
 • Kan leve av ren cellulose.
 • Kan gå måneder uten mat.
 • Nattaktive.
 • Kjønnsmoden etter 3 år.
 • 56 egg i året.
 • gjennomsnittLevetid, 6-7 år
 • Trives best i fuktige miljøer
 • Klarer seg i tørre miljøer.
 • Dør ved minusgrader.
 • Dør  > 40 grader.
 • Ufarlig (ingen skader)
 • Nye hus mere utsatt

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus