ByggTEKNIKK

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligOKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Oslo kommune fortsetter støtte til private solcelle anlegg med inntill 30%

2017, mars 18   \\ BoligOPPVARMING   \\ BoligPOLITIKK


Klima- og energifondet har startet en solkampanje i hovedstaden, med 30% støtte til installering av solceller.

Les mer.....

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus