BoligOPPUSSING

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligOKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

PUSSE

OPP  ?

Hvor ofte krever bygningsdelen vedlikehold og når bør de skiftes ut ?

2017, mars 23   \\ BoligTEKNIKK   \\ BoligKJØP


Bruken av Sintefs byggforsks byggeblad "Interval for vedlikehold...." er et av punktene forbrukerådet påpekte i deres kritikk av selskapene bak eierskifteforsikringene. (Les mer om den saken her). Når bør man vedlikehold/utbedre/oppgradere ? 

PEkonsult.no Levetid for bygningsdeler

Levetid for bygningsdeler er ikke en absolutt størrelse, slik noen tror.


Byggforsks byggeblad 700.320, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" inneholder oppdaterte tabeller med forslag til korte, middels og lange intervaller for vedlikehold og for utskifting av bygningsdelene.


En Tilstandsrapport utstedet av en uavnhengig og nøytral takstingeniør vil alltid kommentere disse forhold på et ordentlig vis. Er du i markedet for kjøp av bolig - les disse deler nøye.


Tabellene kan ikke brukes direkte til å fastslå

levetid for en konkret bygningsdel.

For å bruke disse tabeller må man ha nødvendig kunskap om:

- bygningsdelens tekniske tilstand

- materialegenskaper og oppbygning

- belastninger, for eksempel klimaet på stedet


Hva er levetid ?

Levetid for bygg og bygningsdeler er "tiden som bygget

eller dets deler oppfyller krav til (ønsket) funksjon".

Levetid er altså ikke en iboende egenskap.


Eksemper på levetidbetraktninger hus

Drenering                                          20-40-60 år  (kort - middels - lang)

Utvendig kledning - tre                      40-50-60 år  (kort - middels - lang)

Vindu -  tre                                         20-40-60 år  (kort - middels - lang)

Yttertak - betongtakstein                   30-50-60 år  (kort - middels - lang)


Innstallsjoner i / ved bad

Varmtvannsbereder, kobber             10-20 år Teknisk levetid - Anbefalt brukstid 10 år

Vaskemaskin                                    10-15 år Teknisk levetid - Anbefalt brukstid 10 år

Servantarmatur                                15-25 år Teknisk levetid - Anbefalt brukstid 15" Tilstandsrapport, billigste forsikring mot dyre overaskelser"

Forbrukerrådet v/dir Randi Flesland, TV2, 2016.

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus