Priser

PEkonsult.no

Pris på Takstmann


Skal du selge din bolig/fritidseiendom, refinansiere, justere ligningsverdi, ønsker bedre lånebetingelser....

Pris Takstmann - Våre priser (inkl.mva)

Tilstandsrapport (TSR - NS3424)


LEILIGHETER


 -  70m2           

kr. 6.200,-

- 150m2       

kr. 6.850,-

- 220m2     

kr. 7.920,-

Over 220m2

Etter avtaleREKKEHUS  /   ENEBOLIG  /

TOMANNSBOLIG

- 100m2       

kr.  9.250,-

- 150m2     

kr. 10.875,

- 200m2

kr. 13.500,-

- 300m2

kr. 16.500,-

Over 300m2

Etter avtale

LEILIGHETER


-  70m2           

kr. 4.200,-

- 150m2       

kr. 4.800,-

- 220m2     

kr. 5.600,-

Over 220m2

fra kr. 7.100,-REKKEHUS  /   ENEBOLIG  /

TOMANNSBOLIG

- 100m2       

kr. 4.750,-

- 150m2     

kr. 6.875,

- 200m2

kr. 7.900,-

- 300m2

kr. 9.400,-

Over 300m2

Etter avtale

Verdi og lånetakst (V&L)


Boligsalgsrapport (BSR - NS3600)


LEILIGHETER


-  70m2           

etter avtale.

- 150m2       

etter avtale.

- 220m2     

etter avtale.

Over 220m2

etter avtale.REKKEHUS  /   ENEBOLIG  /

TOMANNSBOLIG

 - 100m2       

kr. 12.750,-

- 150m2     

kr. 14.375,

- 200m2

kr. 16.800,-

- 300m2

kr. 19.600,-

Over 300m2

Etter avtale

Andre priser
PRISVURDERING

kr. 0,- / kr. 900,- *1

Timebetaling

kr. 940,- / time

Kjøring      

kr. 600,- / time

REKKEHUS  /   ENEBOLIG  /

TOMANNSBOLIG

Minstepris oppmøte

kr. 750,- 


Alle priser er inkl. mva.

*1 Prisvurdering er gratis hvis det bestilles en Tilstandsrapport i løpet av 6 måneder etter at prisvurdering er gjort. Hvis det ikke bestilles Tilstandsrapport av PEKonusult.no i løpet av 6 mnd faktureres prisvurdering med kr. 900,- inkl.mva.

Innhenting av informasjon etc.

Kostnader for innhenting av meglerpakker, grunnboksutskrifter eller lignende tilleggsfaktureres iht. satser fra infoland.no.

Alle priser er inkl.mva.

NB! Vi tar forbehold for skrivefeil.

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus