BYGGESOKNAD

PEkonsult.no

Byggesøknad

Nybygg, Tilbygg, Påbygg,

Bruksendring, Tomtedeling

med mer....

Vi hjelper deg med din byggesøknad.

BYGGESØKNAD - Vi tilbyr:


Ungt par søker hjelp til byggsak

Kunnskap

Våre ansatte har lang erfaring innen fag-området byggesak. Våre Sivilingeniører, Arkitekter og Ingeniører vil løse din sak på en effektiv måte.

 Situasjonskart til byggesøknad enebolig i Oslo

Nøyaktighet

Forprosjekt (hva er lov), bygge- tegninger og søknad,  dispens-asjoner, krav fra andre myndingheter (vei, vann etc.) samt oppfølgning

Tekniske tegninger med pristilbud for ny utleie enhet i kjeller

Faste priser

Vi gir faste priser på din byggesøknad. I tillegg oppgir vi evt. tillegg, med priser, hvor dette erfaringsmessig kan bli aktuelt

 
 
 
 
 
 

KUNNSKAPSARKIV

I vårt byggesaksarkiv finner du forklaring på sentrale punkter knyttet til en byggesøknad. Hvilke lover gjelder, når må man/må man ikke søke osv. Ta gjerne kontakt på telefon eller vår facebook side pekonsult.no hvis du ikke finner svaret her

Hva sier våre kunder

Jeg kjøpte i 2012 enbolig i Ås og kontaktet PEkonsult.no for utskilling av en ny tomt på min eiendom. De utførte nødvendig tegningsarbeide og byggesøknad. 6 uker etter innsendelse forelå godkjenning for utskilling av ny tomt.


#Marianne Isaksen, Lektor,  Hammerfest

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus