Huskjøper fikk opphevert kjøpet

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Boligmareritt i Akershus. Kjøpere fikk tilbakebetalt 25 millioner..

2017, Okt 11   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Artikkelen i Aftenposten: Norwegian Claims og Protector tilbød kr. 1,54 millioner. Etter 2 års kamp ble de dømt til å betale kr. 25 millioner

Boligmareritt i Akershus - Fikk betalt tilbake over 25 millioner for husene sine (Aftenposten 11 oktober 2017)


Norwegian Claims og Protectors egne takstmenn mente at skaden på tomansboligen ville koste kr. 1,54 millioner å utbedre.


I mai, etter 2 års kamp, ble selgerforsikring selskapene i retten dømt til å tilbakebetale kr. 25 millioner. Hverken visning, egenerklæring eller prospekter avslørte hvilken tilstand boligen fra 2011 var i.


Du som boligkjøper kan gjerne spørre selger hvordan valget av takstmann er foretatt. I Danmark er det forbudt at kontakten mellom boligselger og takstmann formidles gjennom eiendomsmegler.


PEkonsult.no tar kun takseringsoppdrag direkte fra selger.  Blir det bråk står kjøper ovenfor, nettopp som Helge Leiro Baastad over uttaler "Langvarige konflikter hvor et kobel av advokater i Help og Protector krangler om vesentlighetskrav" (se faktafelt under for forklaring). Ofte ender boligkjøper som den tapende part.


Redigert, 15 mars 2018.

Gjensidige har nå lagt ut på markedet en ny forsikring som bedre sikkerheten for kjøper og selger. Se faktafelt under for ytterlig informasjon.


Gjensidiges boligforsikring for kjøper og selger


1. Ingen krav om vesentlighet for feil, egenandel på 4000 kroner.2. Hvis det er hensiktsmessig, utbedres feilen, hvis ikke, utbetales erstatning til kjøper3. En ny og grundigere tilstandsrapport som setter prislapp på feil og mangler. Det gis en garanti for boligens tilstand i fem år. Hvis feil finnes etter boligsalg, skal de utbedres uansett om feilen ikke er vesentlig.

Dagens boligselger /  boligkjøper - forsikringer


1. En feil må være vesentlig; det betyr normalt at den må utgjøre mer enn fem prosent av boligens kjøpesum


2. Dersom kjøper får gjennomslag for et krav vil erstatning gjøres som utbetaling, ofte med aldersfradrag for eldre bygningsdeler


3. To parter skal vurdere hvorvidt et krav er gyldig i henhold til avhendingsloven, og dernest enes om størrelse på utbetaling. Det kan bety lange og konfliktfylte prosesser.ikke er vesentlig.

Hva er Vesentlighetskrav:

«Vesentlighetskrav» er et juridisk begrep i Avhendingsloven. Det innebærer at hvis feilen som er oppdaget etter en bolighandel ikke er vesentlig, dekker ikke eierskifteforsikringen erstatning. Høyesterett har stipulert vesentlighet til normalt å være fem til seks prosent av kjøpesummen.


– Så hvis du har kjøpt en bolig til fem millioner kroner, er det først hvis du oppdager en skade som koster over 250.000 kroner å reparere at forsikringen kan brukes.

PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus