Gratis verdivurdering

PEkonsult.no

GRATIS Verdivurdering ! *1

Gratis Verdivurdering Oslo *1 !

Når du kun ønsker å vite hva din bolig er verdt

Noen ganger ønsker man kun å vite hva boligen er verdt. Det kan være en klargjøring av hvilke verdier man besitter, investeringer man ønsker å gjøre eller kun  et ønske om vite !


GRATIS VERDIVURDERING GJØRES AV UAVHENGIG OG NØYTRAL TAKSTINGENIØR !

(*1 hvis du innen 6 mnd bestiller en Tilstandsrapport fra PEkonsult.no. Velger du å ikke bestille en tilstandsrapport betaler du etter 6 mnd. kun kr. 900,- inkl. mva. )


Verdivurdering baserer seg på en befaring, innhentede opplysninger og eventuell dokumentasjon som fremlegges. Statistikk knyttet til omsetning av tilsvarende boliger i området vil også vurderes. Her vil standard, beliggenhet, utstyn/solforhold, alder størrelse mm. tas hensyn til.

TEKNISKE RÅD / VEILEDNING VED SALG / ANNET

Ved vår befaringen vil du kunne få gode råd knyttet til vedlikehold, teknisk tilstand og svar på tekniske spørsmål du måtte ha.

Takstmann - Den nøytrale part i en bolighandel.

VERDIVURDERING SIER INGEN TING OM TEKNISK TILSTAND

Selv med lang teknisk kompetanse vil en prisvurdering aldri kunne gi noe bilde av den tekniske verdien til eiendommen, hvilke tilstand de enkelte bygningsdeler/ tekniske innretninger har, levetidsbetrakninger mm.

Prisvurderingen kan  sammenlignes med finansforetakenes "E-takst" som gjøres uten noen tekniske vurdering eller teknisk kompetanse. Du får en grei ide om bilens(boligens) verdi, men det er ikke en "NAF Test".

*1 Gjelder foreløpig kun i sentral deler av Oslo.

PEkonsult.no - Verdivurdering uten teknisk kompetanse, er det mulig ?
PEkonsult - Forbrukerrådet - tilstandsrapport billigste forsikring mot dyre overraskelser

" Tilstandsrapport, billigste forsikring mot dyre overaskelser"

Forbrukerrådet v/dir Randi Flesland, TV2, 2016.

PEkonsult.no utfører Verdi og  Lånetakst


Takst er også hensiktsmessig, og i mange tilfeller nødvendig å innhente. enten du skal refinansiere boliglånet, få justert din ligningsverdi, oppnå bedre lånebetingelser eller andre lignende situasjoner hvor dagens verdi på boligen spiller en rolle.

PEkonsult.n har den nødvendige kompetansen til å utføre taksering av fast eiendom, herunder eneboliger, flermannsboliger, rekkehus, fritidsboliger, tomter, samt mindre næringseiendommer.

Hva sier våre kunder

Jeg benyttet PE Konsult AS til verdi og lånetakst på min enebolig på Oppsal. De utførte arbeidet nøyaktig og til avtalt pris.


#Anette Ellingsen, Oslo

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus