ARKITEKT

PEkonsult.no

Arkitektjenester:

Faste priser inkl. byggesøk

for de vanligste arkitekttjenester !

ARKITEKT, Vi tilbyr:

Ungt par undersøker priser på arkitekt

E-Byggesøk

Arkitekttjenester må ikke være dyrt. Gunstige faste priser på E-Byggsøk hvor Byggesøknad, Arkitekt tegninger og nabovarsel er inkludert 

Ungt par planlegger byggetegninger for enebolig oslo

Byggetegninger

Forprosjekt (hva er lov), bygge- tegninger og søknad,  dispens-asjoner, krav fra andre myndingheter (vei, vann etc.) samt oppfølgning

Byggetegninger, planer og verktøy for byggesøknad enebolig

Byggesøknad

Vi gir faste priser på din byggesøknad. I tillegg oppgir vi evt. tillegg, med priser, hvor dette erfaringsmessig kan bli aktuelt

Print av 3D planer for enebolig

3D Modeller

Gode byggetegninger er nøkkelen til at du får det bygget du ønsker deg og at prosjektet ferdigstilles innenfor de rammer og budsjett som er satt.

Hva skjer når du bestiller et oppdrag hos oss.

Beskriv oppdraget

Beskriver hva du trenger hjelp til, nytt hus/hytte, tilbygg, tomtedeling, solstudie, garasje etc. 

Dette får du:

Du får et uforpliktende tilbud på nødvendige tegninger, byggesøknad samt nabovarsel for å byggesøke ditt tiltak til kommunen

Mer informasjon:

Bestill en telefonkonferanse om du har spørsmål til prosessen. Du vil da greit få svar på dinne spørsmål

Arkitektur


Arkitekter og tekniske tegnere ser muligheter for de fleste eiendommer. Ved å benytte seg av en teknisk  tegner får man et unikt bygg som også er godt tilpasset omgivelsene.

PEkonsult.no har dyktige tegnere som kan gjøre idéer til virkelighet. Våre tegnere leverer tegninger av høy kvalitet – nøyaktig, detaljert og kreativt!

Ta gjerne en rådgivningstime med oss for å se hvilke muligheter som finnes og få frem de beste løsninger.

Hva sier våre kunder

I forbindelse med tegning av tilbygg til mitt hus, byggesøknad og ferdigattest har jeg benyttet PEkonsult.no til jobben. De har utført jobben raskt og til en konkuransedyktig pris. 

#Kjell Nilsen, Drammen

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus