Gjensidige starter opp med Eierskifteforsikring

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Gjensidige starter opp med boligforsikring og eiendomsmegling

2018, feb 28   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Artikkelen i DN: , "Langvarige konflikter hvor et kobbel av advokater i Help og Protector krangler om vesentlighetskrav",  "Dagens takster er bare en kattevask...."

Gjensidige går i strupen på dagens tilbud av boligforsikring og eiendomsmegling


Vil gjøre noe med den usikkerheten som som er i bolighandelen i dag sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige med følgende eksempler:


  • Langvarige konflikter hvor et kobbel av advokater i Help og Protector krangler om vesentlighetskrav.


  • Eiendomsmeglere som selger inn sin unike kompetanse om nærmiljøet.


  • Takster som legges til grunn som egentlig bare er en kattevask når man ser på det objektet som skal selges.


PEKonsult.no mener:

Gjensidige ser ut til å treffe vesentlig bedre med sin forsikringsordning en dagens tilbydere. Her vil det ikke være 2-parter som sitter i endeløse advokat krangler. Kjøper ønsker å få dekket sine mangler og dette virker umiddelbart som en mer treffsikker ordning en dagens ordning.


Mange av dagens takstrapporter er tynne. Noe av bakgrunnen for dette er at hverken meglere eller selgere trenger å ha noen interesse for en skikkelig teknisk gjennomgang av boligen. Enda er det dessverre slik at Eiendomsmegler kan anbefale takstmann ovenfor boligselger. En takstmann som f.eks. har utført 100+ takseringer for en eiendomsmegler vil/kan ubevist komme i et avhengighetsforhold.  Blir det bråk står kjøper ovenfor, nettopp som Helge Leiro Baastad over uttaler "Langvarige konflikter hvor et kobel av advokater i Help og Protector krangler om vesentlighetskrav". Ofte ender boligkjøper som den tapende part.


Gjensidiges boligforsikring for kjøper og selger


1. Ingen krav om vesentlighet for feil, egenandel på 4000 kroner.2. Hvis det er hensiktsmessig, utbedres feilen, hvis ikke, utbetales erstatning til kjøper3. En ny og grundigere tilstandsrapport som setter prislapp på feil og mangler. Det gis en garanti for boligens tilstand i fem år. Hvis feil finnes etter boligsalg, skal de utbedres uansett om feilen ikke er vesentlig.

Dagens boligselger /  boligkjøper - forsikringer


1. En feil må være vesentlig; det betyr normalt at den må utgjøre mer enn fem prosent av boligens kjøpesum


2. Dersom kjøper får gjennomslag for et krav vil erstatning gjøres som utbetaling, ofte med aldersfradrag for eldre bygningsdeler


3. To parter skal vurdere hvorvidt et krav er gyldig i henhold til avhendingsloven, og dernest enes om størrelse på utbetaling. Det kan bety lange og konfliktfylte prosesser.ikke er vesentlig.

Hva er Vesentlighetskrav:

«Vesentlighetskrav» er et juridisk begrep i Avhendingsloven. Det innebærer at hvis feilen som er oppdaget etter en bolighandel ikke er vesentlig, dekker ikke eierskifteforsikringen erstatning. Høyesterett har stipulert vesentlighet til normalt å være fem til seks prosent av kjøpesummen.


– Så hvis du har kjøpt en bolig til fem millioner kroner, er det først hvis du oppdager en skade som koster over 250.000 kroner å reparere at forsikringen kan brukes.

PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus