BoligPOLITIKK

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligOKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Er eiendomsskatten i Oslo ulovlig ?

2017, mai 10   \\ BoligØKONOMI   \\ BoligPOLITIKK


Hovedforhandling i gruppesøksmål mellom Huseierenes landsforening og Oslo kommune ble holdt 24-26 april 2017. Dommer antok at det ville ta rundt 5 uker å avsi dommen

Les mer.....

Oslo kommune dobbler eiendoms- skatten i 2017

2017, mars 20   \\ BoligØKONOMI   \\ BoligPOLITIKK


Oslo  kommune dobbler eiendomsskatten i forhold tll budsjettert i 2017. Fra 2017 er økes skattesatsen øket fra 2 til 3 promille.

Les mer.....

Gruppesøksmål mot Oslo kommunes eiendomsskatt fra Huseierenes landsforening

2017, mars 18   \\ BoligJUS   \\ BoligPOLITIKK


Huseierenes Landsforening har fått med seg over 2000 huseiere i Oslo til gruppesøksmål av Oslo Kommunes innføring av eiendomsskatt.

Les mer.....

Oslo kommune fortsetter støtte til private solcelle anlegg med inntill 30%

2017, mars 18   \\ BoligOPPVARMING   \\ BoligPOLITIKK


Klima- og energifondet har startet en solkampanje i hovedstaden, med 30% støtte til installering av solceller.

Les mer.....

BYGGETEGNINGER

PEkonsult.no - Arkitekt

Tilbygg, Bygge på, Innrede kjeller mm.  Vi tegner og søker for deg

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus