BoligOKONOMI

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligOKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Forbrukerrådet slakter eierskiftefor- sikringene til NCL, Protector og Help

2017, mars 14   \\ BoligØKONOMI   \\ BoligJUS


Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Konklusjonen er fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende...

Les mer....

Møller - Servicetime

Kr. 1.860,-/t

"Bilmekanikere dyrere en advokater" *1 PEkonsult.no innfører sosial prising.

201 mars 22   \\ ByggeØKONOMI 


PEkonsult.no ønsker å bidra noe ved å innføre sosial prising av våre tjenester ! Vi innfører en timepris på kr. 625,- (inkl.mva). Gjelder ved hustandsinntekt/formue under....

Les mer.....

Oslo kommune dobbler eiendoms- skatten i 2017

2017, mars 20   \\ BoligØKONOMI   \\ BoligPOLITIKK


Oslo  kommune dobbler eiendomsskatten i forhold tll budsjettert i 2017. Fra 2017 er økes skattesatsen øket fra 2 til 3 promille.

Les mer.....

BYGGETEGNINGER

PEkonsult.no - Arkitekt

Tilbygg, Bygge på, Innrede kjeller mm.  Vi tegner og søker for deg

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus