Fakta om eiendomsskatten i Oslo

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Oslo kommune dobbler eiendoms- skatten i 2017

2017, mars 20   \\ BoligØKONOMI   \\ BoligPOLITIKK


Oslo  kommune dobbler eiendomsskatten i forhold tll budsjettert i 2017. Fra 2017 er økes skattesatsen øket fra 2 til 3 promille.

Eiendomsskatt i Oslo


  • Eiendomsskatten i Oslo ble innført av det rødgrønne bystyreflertallet i 2016
  • Grunnlaget for eiendomsskatten er boligverdien som er registrert hos Skatteetaten (fire ganger ligningsverdi).
  • Boligverdien ganges med 0,8, og bunnfradraget på fire millioner kroner trekkes fra dette tallet.
  • Eiendomsskatten for 2017 er tre promille av beløpet du sitter igjen med når bunnfradraget er trukket fra.
  • I 2016 var skattesatsen to promille.
  • 25 prosent av boligeeierne i Oslo må betale eiedomsskatt i 2017, mot 22 prosent i 2016.
  • Økningen skyldes prisstigningen på boliger, som gjør at flere boliger kommer over betalingsgrensen etter at bunnfradraget er trukket fra.
  • I 2017 er det også innført eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo.
  • Oslo kommune har til sammen sendt ut skattekrav for 1,29 milliarder kroner.


Kilde: Oslo kommune.BYGGETEGNINGER

PEkonsult.no - Arkitekt

Tilbygg, Bygge på, Innrede kjeller mm.  Vi tegner og søker for deg

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus