Bolignyheter

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligOKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Hva koster det å bygge nytt hus

2019, des 02   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Det finnes ikke bare ett svar på dette spørsmål. Byggekostnader avhenger f.eks. av hvor man bygger, hva man bygger , hvordan man bygger osv.

Les mer.....


DNB Eiendom/Megler får knusende kritikk av Finanstilsynet

2018, sep 26   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Finanstilsynet retter knusende kritikk mot DNB Eiendom og konkluderer med at megler har brutt opplysningsplikten i eiendomsmeglingsloven etter salg av enebolig i Trondheim.

Les mer.....


Skjeggkre - Bør vi bry oss ?

2018, juni 12   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Vi har fått ett nytt husdyr, Skjeggkre. Tilstedeværelse av Skjeggkre i huset kan betyr prisavslag på 5-10% + sanering ved salg av bolig! Til tross for dette, bør vi bry oss ?

Les mer.....


Ungt par vurderer å kjøpe enebolig

Gjensidige starter opp med boligforsikring og eiendomsmegling

2018, mai 28   \\ BoligSALG \\ BoligKJØP


Artikkelen i DN: , "Langvarige konflikter hvor et kobbel av advokater i Help og Protector krangler om vesentlighetskrav",  "Dagens takster er bare en kattevask...."

Les mer.....

Hvor langt ned i bakken, under huset ditt, eier du ?

2018, mai 12   \\ BoligJUS


De fleste eiendommer har anerkjente eierforhold på bakkenivå, men vi har få rettslige bestemmelser for hvor langt ned i bakken man kan kreve EIERRÅDIGHET

Les mer.....

Mener måten bolighandel foregår i Norge på oppfordrer til konflikt

2017, Apri   \\ BoligKJØP   \\ BoligJUS


Leder Jan Schøtt-Petersen i Danske Boligadvokater, mener den norske ordningen for bolighandle gir dårlig forbrukerbeskyttelse

Les mer.......

PUSSE OPP  ?

Hvor ofte krever bygningsdelen vedlikehold og når bør de skiftes ut ?

2017, mars 23   \\ BoligTEKNIKK   \\ BoligKJØP


Bruken av Sintefs byggforsks byggeblad "Interval for vedlikehold...." er et av punktene forbrukerådet påpekte i deres kritikk av selskapene bak eierskifteforsikringene. Når bør man vedlikehold/utbedre/oppgradere ?

Les mer.....

Servicetime

Kr. 1.860,- / time

"Bilmekanikere dyrere en advokater" *1 PEkonsult.no innfører sosial prising.

201 mars 22   \\ BoligOKONOMI 


PEkonsult.no ønsker å bidra noe ved å innføre sosial prising på våre tjenester ! Vi innfører en timepris på kr. 625,- (inkl.mva). Gjelder ved hustandsinntekt/formue under....

Les mer.....

Oslo rådhus avbildet etter innføring eiendosmskatt

Oslo kommune dobbler eiendoms- skatten i 2017

2017, mars 20   \\ BoligOKONOMI   \\ BoligPOLITIKK


Oslo  kommune dobbler eiendomsskatten i forhold tll budsjettert i 2017. Fra 2017 er økes skattesatsen øket fra 2 til 3 promille.

Les mer.....

Boligkjøperen er taperen, Forbrukerdirektør Randi Flesland

2017, mars 19   \\ BoligOKONOMI   \\ BoligJUS


Forbrukerrådet mener at boligkjøperne nærmest er dømt til å tape med dagens regelverk, dersom det oppstår konflikt eller skjulte feil og mangler etter en bolighandel..

Les mer.....

PEkonsult.no -Takstingeniør

Den NØYTRALE part i en bolighandel.

BYGGETEGNINGER

  PEkonsult.no - Arkitekt

Tilbygg, Bygge på, Innrede kjeller mm.  Vi tegner og søker for deg

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus