Tilstandsrapport

PEkonsult.no

PEkonsult.no leverer Tilstandsrapport


Ring: 908 29 290

Bestill tilstandsrapport når du skal selge din bolig -

Skal du selge din bolig/fritidseiendom/tomt, refinansiere, justere ligningsverdi, ønsker bedre lånebetingelser.... Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

Tilstandsrapport

En TILSTANDSRAPPORT gir en beskrivelse av boligens/fritidseiendomens standard og tekniske tilstand, og kan redusere eventuelle konflikter som måtte oppstå i etterkant av et eierskifte. Rapporten kan utføres på deler av bygningen og kan leverers med MARKEDSVURDERING og VERDI- OG LÅNTETAKST.

TILSTANDSRAPPORT består av en teknisk analyse av boligen basert på visuelle undersøkelser og måling med instrumenter som gjøres ved befaring, i tillegg til en mer generell beskrivelse av boligen og hvordan den fremstår på befaringstidspunktet.

Tilstandsrapport - Tilstandsgrader

TILSTANDSGRAD (TG) settes på  enkelte bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få oversikt over hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. For eksempel på kjøkken, bad, tak, drenering etc.  Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, osv.

TILSTANDSGRADER, som gis den enkelte bygningsdel, har følgende betydning:

TG0: Ingen avvik - Normal slitasje/vedlikehold, mindre en 1/3 av levetid brukt

TG1: Mindre eller moderate avvik - NB! alder er et symptom)

TG2: Vesentlig avvik/skade/symptom -Manglende dokumentasj./vedlikehold mm.

TG3: Stort/alvorlig avvik . Nært mulig funksjonssvikt, behov strakstiltak, fare HMS

For bygningsdeler som får TG2 og TG3 vil det normalt vil det normalt gis en anbefaling hvilken konsekvens avvik/skade/symptom kan ha på bygningsdelen samt tiltak som kan være nødvendig å utføre.

Selg boligen selv -  kunder

Vi anbefaler full rapport for de kunder som velger å selge boligen selv. Du får da et komplett produkt av en nøytral takstmann uten noen bindinger til andre aktører i bransjen.

Forenklet rapport (også kalt meglerrapport)

Forenklet rapport kan være laget i noen tilfeller og inneholder kun de tekniske opplysninger som megler ønsker. Som kjøper av bolig

Hvilken rapport velger man ?


BOLIGSALG / KJØP - TILSTANDSRAPPORT

Ved Salg/Kjøp av bolig er det kun denne rapporten som går i dybden når det gjelder teknisk tilstand på boligen. Vær svært kritisk hvis du er interessert i en bolig hvor det ikke forefinnes en Tilstandsrapport fra en uavhengig/nøytral Takstingeniør, f.

VERDI OG LÅNETAKST

Takst er også hensiktsmessig, og i mange tilfeller nødvendig å innhente. enten du skal refinansiere boliglånet, få justert din ligningsverdi, oppnå bedre lånebetingelser eller andre lignende situasjoner hvor dagens verdi på boligen spiller en rolle.

PEkonsult.no har den nødvendige kompetansen til å utføre taksering av fast eiendom, herunder eneboliger, flermannsboliger, rekkehus, fritidsboliger, tomter, samt mindre næringseiendommer.

Bestillingsskjema TSR

 
 
 
 
 
 
 
 

Priser TSR

LEILIGHETER


 -  70m2           

kr. 6.200,-

- 150m2       

kr. 6.850,-

- 220m2     

kr. 7.920,-

Over 220m2

Etter avtaleREKKEHUS  /   ENEBOLIG  /

TOMANNSBOLIG

- 100m2       

kr.  9.250,-

- 150m2     

kr. 10.875,

- 200m2

kr. 13.500,-

- 300m2

kr. 16.500,-

Over 300m2

Etter avtale

Jeg benyttet PEkonsult.no til verdi og lånetakst på min enebolig på Oppsal. De utførte arbeidet nøyaktig og til avtalt pris.

#Anette Ellingsen, Oslo

Hva sier våre kunder

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus