Overtagelse bolig

PEkonsult.no

PEkonsult.no

Overtagelse Bolig -

1 års kontroll


Ring: 908 29 290

Er din nye bolig klar til å overtas ?

Ved overtagelse av ny bolig overtar du som kjøper ansvaret for boligen og reklamasjonsfrister begynner å løpe.  PEkonsult.no trygger din bolighandel !


NY BOLIG: Overtagelse - 1 Års befaring


Ved overtagelse av ny bolig er det normalt at man utfører 1 eller flere det som kalles:

  • Forbefaring
  • Overtagelse
  • 1 Års kontroll


FORBEFARING (f.eks. 2-4 uker før overtagelse)

Ved forbefaring går man gjennom boligen, sjekker at vegger/gulv ikke er skjeve, at overflater er i henhold til krav/spesifikasjoner og at visse krav er oppfylt.


Retspraksis krever "god håndverksskikk" på utførelse av arbeidet.


OVERTAGELSE

Ved overtagelse overtar du ansvaret for eiendommen og garantier/frister begynner å løpe. Ved overtagelse er det viktig at alle mangler, dårlig utførelse osv påtales.


PEkonsult.no rolle her

Her vil vi som proffesjonell part kontrollere at det som er byggegodkjenning er identisk med hva du "har kjøpet", kontroll av dokumenter (kontrakt, salgsprospekt, ferdigattest etc.), arealer gås gjennom, kontroll av at tekniske forskrifter / lover regler er fulgt, grunnlag for tilbakehold av penger osv.


NS8430 - Overtagelse

Hvis kontraksfestet kan Norsk Standard, NS 8430, "Overtagelse av bygg og anlegg" sette formkrav til overtagelsen. F.eks. krav til protokoll og mangellister.


1 ÅRS KONTROLL

I henhold til Buofl. kan både kjøper og selger kreve at det holdes en 1 års befaring. Her går man gjennom evt. mangler, feil og dårlig håndverk som evt. er oppdaget etter overtagelse. Selger får dermed en mulighet til å rette opp mangler som er observert i de siste 12 måneder.

PEkonsult.no - KS system - hva vi sjekker  !

Hva sier våre kunder

Bestill overtagelse /

1 års kontroll

 
 
 
 
 
 
 
 

Overtagelse 2018


Trykk på rapporten under og få en oversikt over hvilke mangler som ble observert på dette aktuelle oppdraget.


Det fremgår her at tildels alvorlige mangler er blitt avdekket på helt ny boliger.


Trykk på rapporten, høyre hjørne oppe, for full størrelse.

Jeg benyttet PEkonsult.no til verdi og lånetakst på min enebolig på Oppsal. De utførte arbeidet nøyaktig og til avtalt pris.

#Anette Ellingsen, Oslo

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus