Forbrukerrådet slakter NCL Protector og Help

PEkonsult.no

PRIVAT EIENDOM - NYHETERBoligSALG  -   BoligKJØP     -    BoligJUS   -    ByggeSØKNAD   -    BoligØKONOMI    -    ByggTEKNIKK    -    BoligOPPVARMING    -     BoligPOLITIKK

Forbrukerrådet slakter eierskiftefor- sikringene til  NCL, Protector og Help

2017, mars 14   \\ BoligØKONOMI   \\ BoligJUS


Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Konklusjonen er fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende...

En boligkjøper kommer urettmessig dårlig ut i en tvist på grunn av feil og mangler på boligen, ifølge rapporten fra Forbrukerrådet


Årsaken til dette er flere konstaterer Forbrukerrådet;


  • Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS benytter i stor grad takstmenn/sakkyndige som ikke er nøytrale og objektive


  • Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS misbruker levetidstabeller utarbeidet fra Sintef og Byggforsk (se vår artikkel om dette)


  • Både selger og megler ønsker ikke noen grundig boligsalgsrapport, da dette kan redusere salgssummen og både selger og megler ønsker høyest mulig salgssum


  • Boligprisene har hatt en enorm prisstigning de siste årene, noe som medfører at vilkåret om «vesentlig avvik fra kjøpesummen» i praksis gjør det vanskeligere for boligkjøpere å nå frem med sitt krav. Dette var ikke formålet med bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 og selger og eierskifteselskapene tjener på dette. Boligkjøper blir skadelidende..


  • Protector Forsikring og Norwegian Claims link AS sine takstmenn/sakkyndige konkluderer ofte med delutbedringer / lokale utbedringer som bransjegodkjente takstmenn ikke anbefaler


  • Boligkjøperforsikringen (HELP Forsikring AS) benytter veldig ofte samme takstmenn / sakkyndige som Protector Forsikring AS og Norwegian Claims Link AS. Dette medfører enighet med med eierskifteforsikringsselskapene sin takstmenn/sakkyndige, som gir lave estimerte utbedringskostnader. Help Forsikring AS kan da anbefale forlik, til stor ugunst for boligkjøpere. Det er sterkt kritikkverdig at Help Forsikring AS ofte benytter samme takstmenn/sakkyndige som Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS, da eierskifteselskapene ofte benytter takstmenn/sakkyndige som ikke er nøytrale og objektive.


  • Det er kritikkverdig at teknisk leder i

    – Help Forsikring ASA (Kristian Johansen),

    – Protector Forsikring ASA (Fred Herman) og

    – Norwegian Claims Link AS (Kjetil Reiersrud)

kommer alle fra Bygg og Våtromstakst i Drammen. Dette firma har blitt benyttet i en årrekke av Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link som takstmenn og sakkyndige, uten å kan sies å være objektive og nøytrale. I tillegg har de vært forkjempere for lokale utbedringer som ikke sertifiserte takstmenn anbefaler.Kilde: Artikkelen er direkte utdrag fra Oslo Advokatkontor sin hjemmeside.


PEkonsult.no - Takstingeniør.

Den nøytrale part i en bolighandel !

PEkonsult.no

Østhornvn. 4, 0874 Oslo

M: 908 29 290

M: lgk@pekonsult.no

PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.

PEkonsult.no :  Tilstandsrapport,  ved salg av bolig i Oslo og Akershus